I juridiskt trångmål

Tingsrätten i ÖrebroNästan vem som helst kan hamna i domstol, man behöver inte ha gjort något som klassas som kriminellt i det allmänna medvetandet. Oavsett vad som händer är det viktigt att ha en bra advokat.

Var och en är oskyldig till dess att motsatsen har bevisats. Men trots detta är det alltid bra att anlita en advokat, även när man blivit oskyldigt anklagad. Om man blir anklagad för att ha begått ett brott finns det många kompetenta försvarsadvokater i Stockholm, och även på de flesta andra orter, men det är även bra att ta hjälp av en advokat i många andra sammanhang, inte minst om man skulle hamna i en tvist. Tvistemål är mycket vanliga, och har inte sällan sin upprinnelse i att två parter sluter ett avtal, något går fel, och de inte lyckas komma överens. En sådan tvist slutar ofta i domstolen.

Även juridiska personer, som företag, kan blandas in i tvister. Ett exempel på detta är försäljningen av en fastighet på Gotland, som man kan läsa om här.

Myndigheter på rättsområdet

Det är inte bara renodlade jurister som är verksamma på rättsområdet i Sverige. De svenska domstolarna omfattar ungefär 80 olika myndigheter och nämnder, som står fria från inflytande från riksdagen, regeringen och andra myndigheter. Dessutom omfattar det svenska rättsväsendet ett flertal andra myndigheter. Några av dessa är:

  • Polisen, som knappast behöver någon närmare presentation. Alla har vi erfarenheter av att polisen, på olika sätt, och de flesta av oss har också polisanmält en cykelstöld eller något annat någon gång.
  • Rättsmedicinalverket, som arbetar med rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Mer om myndighetens arbete finns att läsa på rmv.se.
  • Ekobrottsmyndigheten, vars uppgift är att förebygga, upptäcka, förhindra, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet. Det är Ekobrottsmyndigheten som har uppmärksammat de senaste årens fusk med assistansersättning, där företag har startats av kriminella för att kunna utnyttja välfärdssystemen. Mer om denna typ av brottslighet finns att läsa i den här artikeln.

Det kan vara viktigt att känna till hur det svenska rättsystemet är organiserat. Många uppgifter som utförs av domstolar i andra länder utförs i Sverige av myndigheter som inte är domstolar. I vissa fall kan besluten överklagas till domstol, men ibland kan de inte det.