Oro kring vårdbemanningen 2020

Coronaviruset och Covid-19 har svept in som en storm i landet vilket gett många oanade konsekvenser och nu oroar sig vården för bemanningen i sommar. Som tur är finns fortfarande resurser att tillgå i form av att hyra in personal, något som många sjukhus och äldreboenden överväger att göra för att täcka upp för sommarens behov.

Det är ett starkt fokus på vårdbemanning i år, och detta beror till stor del av den rådande Corona pandemin som svept in över Sverige. Och det handlar inte om en eller två kommuner som kämpar utan det är majoriteten av landets kommuner och landsting som kämpar för att lösa situationen, vilket men också försökt göra på olika sätt. Antingen har nya utbildningar lanserats för att utbilda personal i yrken där brist råder eller så har man satt sina vårdinrättningar i beredskap inför det kommande lyftandet av reserestriktionerna som införts och på andra platser hyr man helt enkelt in personal från den privata sektorn att täcka upp i det statliga. Något som för bemanningsläkare och bemanningssjuksköterskor ger bättre lön, avtal och villkor, men som på samma vis kostar samhället då hyrpersonal kan vara dyrt att använda en längre tid – är det dock för kortare uppdrag är användningen av bemanningsföretagen något som landstinget tjänar på.

  • Bättre lön för vårdpersonalen
  • Bättre villkor och arbetstider
  • Bättre avtal

Så försöker man lösa bemanningen inom vården

För att lösa bemanningskrisen inom vården har kommuner och landstingen runt om i landet hittat på lite olika lösningar. I till exempel Järfälla har man startat nya yrkesutbildningar i syftet att täcka upp kunskapsluckor och på Gotland är man i full färd med att lösa vårdfrågor och kapacitet nu när reserestriktionerna nyligen upphävts. På andra platser, såsom i Torsby, överväger man att hyra in personal från bemanningsföretagen eftersom man annonserat ut omkring 120 platsannonser och endast kunnat tillsätta runt 60 stycken – och det är på tok för lite. Till Sveriges television säger socialchefen att läget är akut och att politikerna som sitter i socialnämnden har gett förvaltningen till uppdrag att komma med förslag på hur man ska lösa det hela, och krisen är som värst inom äldre- och handikappomsorgen som dessutom tillhör de stora riskgrupperna när det talas on Corona.