Många skäl bakom ökad otrygghet

Många upplever att vi lever i ett oroligt samhälle. Ofta känns det som att det inte går många dagar mellan att medierna rapporterar om skjutningar och annan tung kriminalitet. En av konsekvenserna av samhällsutvecklingen och medierapporteringen är att alltfler upplever ökad otrygghet.

utvägMånga som jobbar i krävande yrken, exempelvis på sjukhus, känner sig inte trygga på sina jobb. Skälen till detta är förmodligen många. Vissa typer av brott har minskat samtidigt som andra ökat. Till exempel upplever personal inom sjukvården samt polis och brandkår att deras arbetssituation blivit mer hotfull. I andra änden finns det ett nyhetsflöde som ständigt påminner om brott och brottsoffer. Alldeles oavsett hur brottsnivåerna ser ut har trygghet blivit en bristvara. Att utrusta personalen med personlarm är ett av de enklaste sätten att höja både tryggheten och upplevelsen av trygghet på en arbetsplats.

Hos agabpersonlarm.se hittar du några av marknadens just nu mest pålitliga och funktionella larmsystemen för bruk i riskmiljöer. De erbjuder möjligheten att skräddarsy lösningar som passar behoven som gäller på just din arbetsplats. Det går att ställa in vem eller vilka larmen ska skickas till (intern personal, polis etc.) och möjlighet finns till radiokommunikation synkning med sms-tjänster.

Vissa brott ökar

kameror säkerhetPrecis som tidigare nämnts är det långt ifrån alla brottstyper som ökar. På det stora hela pekar trenden snarare nedåt. Det förhindrar dock inte att läget på många sätt är allvarligt och att den kriminalitet som sker påverkar samhället på många olika sätt. Framför allt upplever kvinnor ökad otrygghet vilket gäller både på arbetsplatser och i samhället i stort. En annan typ av kriminalitet som tidigare varit ovanlig är den som drabbar yrkespersoner i några av Sveriges mest centrala myndigheter.

Polis, ambulans och brandkår rapporterar till exempel om att det blivit allt vanligare att de attackeras eller trakasseras i samband med utryckningar. Det är enligt de flesta bedömare ett brottskategori som vi såg mycket lite av innan 00- och 10-talen. Men den ökade otryggheten är också en konsekvens av hur vi konsumerar nyheter och hur de rapporteras.

Medierapporteringen spelar stor roll

Ett skäl till att otryggheten i samhället ökar kan troligtvis förklaras som en följd av ren medielogik. Den enkla sanningen är att en stor del av nyhetsrapporteringen kretsar kring olyckor och brott helt enkelt för att de bryter mot normen. Det är troligtvis också ett skäl till att ett av samhällets mest intressanta ironier ständigt består. Inom kriminologin finns det en klassisk paradox som består i att äldre i allmänhet, och äldre kvinnor i synnerhet, är de som upplever sig mest otrygga samtidigt som de är minst utsatta för brott. Till viss del hänger det förstås samman med att de rent fysiskt är en av samhällets svagare grupper, men i tider av ökad otrygghet kan det trots allt ibland vara värt att påminna om att vissa fakta pekar åt rakt motsatt håll än människors upplevelser. Det faktumet förhindrar dock inte att synen på vissa typer av samhällsbärande normer kan ha förändrats – till exempel när det handlar om poliser och andra myndighetspersoner som trakasseras.