Allt om personlarm

Många människor känner sig utsatta på sin arbetsplats. Framför allt personer som jobbar inom vården, som receptionister och som väktare. Som tur är finns det personlarm som ger en viss trygghetskänsla. Här kan du läsa mer om larm och dess fördelar.

Att vara trygg på jobbet tar de flesta som en självklarhet, men tyvärr är det många som känner sig utsatta på jobbet. I många yrken kan det uppkomma hotfulla situationer vilket skapar en otrygghet. Detta gäller framför allt vid ensamarbete. Som tur är finns det smarta personlarm som individer, organisationer och företag kan använda sig av för att anställda ska känna sig tryggare på jobbet. Här kan du läsa mer om vad det finns för sorts personlarm och fördelarna med dessa.

Vad är ett personlarm?

Personlarm kan ibland även kallas även för trygghetslarm eller överfallslarm. Behovet av denna typ av larm ser olika ut för olika yrken och situationer och därför finns det olika sorters lösningar. Personlarmets funktion är att skydda en person. Detta kan dels vara när personen känner sig hotad, men även om hen behöver hjälp. Personlarm är vanligtvis en form av larmknapp, men det kan även ibland syfta på försvarssprej.

Vem behöver ett personlarm?

Det är många yrkesgrupper bär larm för att kunna larma och tillkalla hjälp om det skulle behövas. Vårdpersonal kan exempelvis larma om en patient skulle bli aggressiv. Några vanliga yrkesgrupper som behöver personlarm är följande:

  • Personal inom vården, exempelvis på sjukhus, vårdmottagningar och inom psykiatrin
  • Väktare & säkerhetspersonal
  • Receptionister
  • Personal inom socialtjänsten
  • Butikspersonal
  • Personal inom vissa industrier
  • Patienter på sjukhus och äldreboende

Fördelar med personlarm

Det finns många viktiga fördelar med att erbjuda anställda möjlighet att larma om det uppstår en hotfull situation. Det skapar en trygg arbetsplats med minskad oro och stress. Detta leder i sin tur till ett större välbefinnande hos medarbetare och således bättre arbetsförmåga. Personer som mår bättre presterar bättre och har färre arbetsdagar. Framför allt är larmet är ett viktigt skydd som kan rädda liv om en farlig situation skulle uppstå. När personen trycker på larmknappen kommer säkerhetspersonal till platsen snabbt. Detta gör även resursfördelningen av personal mer effektiv eftersom personlarmet bidrar till att anställda klarar av att arbeta ensamma.