Stockholms brottsvåg kräver advokatexpertis

Den senaste tidens brottsvåg i Stockholm har fått hela Sverige att undra vad som försiggår. Brända bilar, sprängdåd och skjutningar hör till vardagen och polisen har aldrig haft så mycket att göra. Med det sagt får också advokaterna ett rejält jobbuppsving.

Har du blivit utsatt för ett brott av något slag, eller är du själv åtalad för att ha begått ett brott, ska du ta kontakt med en brottsmålsadvokat i Stockholm som hjälper dig och ser till att du får den ersättning och upprättelse som krävs. Dock krävs det en riktigt bra advokat, speciellt om du betalar för det själv. Normalt har du rätt till en försvarsadvokat eller ett målsägandebiträde om du inte kan betala en egen. Då utser staten en åt dig.

Vad gör en brottsmålsadvokat?

Med dagens gängkriminalitet har brottmålsadvokaterna att göra! En brottsmålsadvokat är till för att hjälpa dig som blivit utsatt för brott, men om du jobbar med brottsmål och är försvarare kan du också komma att försvara en person som anses vara förövare. Det kan röra sig om våldsbrott eller ekonomisk brottslighet, både det som rör barn och det som rör vuxna. Brottsmålsadvokaten bistår sin klient genom hela processen.

Även om du har begått ett brott och det är tydligt och klart att du är skyldig, har du rätt till en försvarsadvokat. Uppgiften kan i det fallet då bli att försöka få dig till ett så “lågt” straff som möjligt eller ett straff som anses vara mer passande för din ålder eller din situation.

Det är inte alltid så lätt för en försvarsadvokat att försvara en klient som uppenbarligen har begått något hemskt, men där får brottmålsadvokaterna sätta sina egna känslor och åsikter åt sidan för att vinna fallet. Därför handlar advokatyrket först och främst om att vinna i rätten och inte bara om att skipa rättvisa. Allt handlar om tolkning av lagar och regler och inte bara om moral.