Billägare: så påverkar de nya miljözonerna dig

Sverige har fått ett nytt regelverk som låter svenska kommuner begränsa vilken tillgång motorfordon har till olika områden. Begränsningarna innebär i vissa fall att bilar med olika drivmedel, däck med mera inte är tillåtna överallt, ibland att de är tillåtna men att det för med sig merkostnader. Lär dig mer om de nya reglerna i den här artikeln.

Sveriges kommuner får idag klassificera miljözoner. Miljözonerna begränsar i sin tur vilken typ av fordon som får trafikera dem beroende på allt från vilket drivmedel de drivs av till vilka däck det sitter på dem. Det kan till exempel vara en bra idé att du inhandlar miljövänliga vinterdäck med bra grepp för att säkerställa att din däcktyp uppfyller kraven. Sedan länge har många städer haft enskilda områden där det inte varit tillåtet att köra med dubbdäck. Med de nya miljözonerna blir de här reglerna ännu tuffare.

Tre klasser av miljözoner

De nya reglerna om miljözoner innebär att svenska kommuner själva får reglera vilken typ av fordon som får köra i vissa områden. Kommunerna kan specificera ett område som tillhörande en av tre olika miljözons-klasser:

  • Miljözon klass 1 – Får trafikeras av tunga lastbilar och bussar och är den vanligaste miljözonen så långt.
  • Miljözon klass 2 – Får trafikeras av personbilar och lätta bussar och lastbilar. Gnisttända och kompressionstända motorer måste uppfylla Euro V eller Euro VI. Reglerna för den här miljöklassen kommer att skärpas ytterligare 2022.
  • Miljözon klass 3 – I den tredje och sista klassen får du endast köra gas-, el- eller bränslecellsfordon.

Att de nya miljözonerna kommer att påverka mängder av bilister står helt klart. Aftonbladet kontaktade analysföretaget Vrooom som uppskattade att 7 av 10 bilar som rullar i Sverige idag år 2022 inte kommer att få köra i områden som klassas som miljözon 2. Ett sätt att säkerställa att du får köra bilen på så många ställen som möjligt är att du satsar på att köpa en så hög miljöklass som möjligt, det vill säga Euro VI eller högre.

Åtgärden inte helt okontroversiell

De nya miljözonerna är inte helt okontroversiella. Tanken med dem är att de ska förbättra miljön i Sveriges innerstäder och samtidigt ge ett litet bidrag till minskningen av växthusgaser. Bland annat har åtgärden kritiserats för att den bestraffar ägare av dieselbilar för hårt. Risken menar kritikerna är att många ägare på kort sikt kommer att byta ut sina dieselbilar mot bensinbilar. Även om de byts ut till hybrider som drivs av el och bensin så blir utsläppen ungefär desamma. Det sa Jan-Erik Berggren från tidningen Allt om bilar i en intervju med Expressen. Alldeles oavsett står det klart att den politiska viljan är inriktad på att göra det både svårare och dyrare att köra bilar som på ett eller annat sätt är mer miljöfarliga än andra. För dig som bilist återstår bara att i möjligaste mån använda dig av däck och drivmedel som är godkända på så många platser som möjligt. Inte bara för att du ska kunna använda bilen för att kunna ta dig dit du ska, utan också för att undvika att betala större kostnader än du behöver.