Så skyddar du dig mot näthat

Näthat är något som tyvärr blir allt vanligare att råka ut för. Men vad är det för något, hur skyddar man sig från att bli utsatt och vad ska man göra om någon börjar med ett drev av näthat mot en? Här är några handfasta tips och råd.

Länge har det hörts röster om att större ansvar måste tas mot näthat för att kunna skapa en förändring, men innan man kan ta det steget behöver man först bli på det klara med vad näthat är för något. Sammanfattningsvis skulle begreppet kunna förklaras som en samlingsterm när någon kränker, trakasserar eller utsätter någon annan person för olika typer av hot via nätet, alltså internet genom sociala medier eller exempelvis mail. Bra att veta är också att detta är brottsligt och att det inte bara är upphovsmannen till näthatet som begår den brottsliga handlingen utan även de som delar eller sprider denna vidare. Dock är det inte alla otrevliga eller obehagliga meddelanden som faktiskt är kriminella även om de känns både kränkande och hotfulla, men om du upplever att de gör dig obekväm eller att du känner dig hotat bör du göra en polisanmälan. Mer om detta har polisen sammanställt i en informationsvideo:

Skydda dig mot näthat

Det första steget mot att skydda sig mot näthat är att aldrig acceptera att någon sprider osanningar och rykten om dig online. Om du exempelvis upplever något som ett rent hot ska du anmäla det som ett olaga hot, vilket kan leda till straff för den skyldige. Samma gäller om du ser att någon sprider just osanningar, då kan du anmäla personen för förtal. Däremot om någon säger vad de själva tycker kommer det att falla under yttrandefriheten, även om det som sägs är förolämpande och inte kul att få höra om så är det inte brottsligt. Vad som däremot är brottsligt är att fota någon i en kränkande position, till exempel i duschen utan att personen som blir fotad vet om det och om man lägger ut den på nätet kan det bli ett brott mot personuppgiftslagen. Om du hittar foton på dig själv på nätet ska du alltså polisanmäla även det. Samma gäller om du får sms eller samtal från någon du inte vill ha kontakt med då detta kan klassas som ofredande eller trakasserier – här ska du anmäla även om samtalet eller smsen varit trevliga då brottet är att personen kontaktat dig utan ditt samtycke och inte vad som sagts i kontakten.