Ombildning till bostadsrätter

Att ombilda en hyresrätt till en bostadsrätt har flera olika fördelar varav det stärkta inflytandet över sitt eget boende är en av de viktigaste. Många tjänar dessutom mycket pengar på ombildningen eftersom marknadsvärdet brukar överstiga inköpspriset.

Om ni står i startgroparna inför en ombildning gäller det att planera noggrant och ta reda på vilka regler som finns. Genom att ta hjälp av en professionell ombildningskonsult går processen smidigt och ni behöver inte oroa er för att missa något. Läs gärna mer på https://interesta.se/ombildning-till-bostadsratt/ för att få veta mer om hur Interesta kan hjälpa din förening på bästa sätt.

lägenheter och bostadsrätterAtt ombilda hyresrätter till bostadsrätter

För att kunna göra en ombildning av ett hyreshus till bostadsrätter krävs det först och främst att fastighetsägaren går med på att sälja hyresfastigheten. Det krävs också att 2/3 av hyresgästerna röstar ja till ombildningen för att den ska bli av. Om ombildningen går igenom och det fortfarande finns hyresgäster som inte vill köpa ut sin lägenhet kan de fortfarande bo kvar men får istället hyra lägenheten av den nybildade bostadsrättsföreningen.

När du köper din hyreslägenhet är inköpspriset ofta under det marknadsvärde som du sedan kan sälja lägenheten för. Med andra ord går det att tjäna pengar på en ombildning. Eftersom bostadspriserna är höga och ser ut att fortsätta stiga kommer dina investerade pengar troligen att få en bra avkastning.

Fördelar med ombildning till bostadsrätt

Förutom den ekonomiska fördelen innebär en ombildning till bostadsrätt att du får ökat inflytande över din bostadssituation. Besluten fattas av styrelsen eller årsstämman och medlemmarna kan därmed påverka vilka renoveringar som ska göras och hur det löpande underhållet ska se ut. Eftersom de boende äger en andel i fastigheten skapas ett större engagemang och omsorg om de gemensamma ytorna som brukar hållas fina och fräscha. Ytterligare en viktig fördel med bostadsrätten är att boendekostnaderna brukar bli lägre eftersom det inte finns någon fastighetsägare som ska tjäna pengar på fastigheten. Istället vill alla medlemmar hålla avgifterna till föreningen så låga som möjligt. I en bostadsrättsförening brukar dessutom gemenskapen med grannarna öka jämfört med i en hyresfastighet vilket gör området både trevligare och tryggare.