Fler unga borde spara

Många unga känner oro för sitt framtida boende, trots detta sparar få pengar i den utsträckning det skulle behövas. Hur får man in ett sunt sparbeteende hos sina barn?

ekonomi-pengar-la%cc%8an-skuld-spara-spargrisI Svenska Dagbladet rapporteras det om att få unga sparar trots att samma målgrupp känner stor oro inför sitt framtida boende, särskilt vad gäller de som bor i Stockholm. Detta kommer fram i en ny stor Sifo-undersökning som gjorts på uppdrag av Swedbank. De som är som mest oroade över sitt kommande bostadsproblem är främst kvinnor och personer under 25 år. I Stockholmsområdet har dessutom prisutvecklingen vad gäller bostäder också varit exceptionell under de senaste åren, något som gör att andelen oroade växer bland unga. Trösklarna in på bostadsmarknaden är höga med allt vad gäller amorteringskrav och lånetak och att få tag i en hyreslägenhet kräver ofta decennier av bostadskö, något som gör det hela svårare.

De föräldrar som har möjlighet till att spara pengar till sina barn borde göra det, enligt ekonomer. Det är extra viktigt i dagens läge på grund av bostadssituationen, enligt Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar – Metro

Prata med barnen om vikten av ett gott sparande

Ett sätt att tänka kring detta på är att som förälder spara regelbundet till sitt barn, genom ett enkelt sparkonto eller helst genom att spara i fonder och aktier för att få bättre avkastning. Men inte bara är det bra att föräldrarna sparar månatligen till sina barn, det är även av vikt att man pratar om sparande och dess förtjänster till sina barn, så att dessa tidigt får in ett sunt och smart sparbeteende. Det ökar chansen för dessa att senare i livet spara själva samt att undvika sms-lån och dyra konsumtionskrediter. Läs mer här.