Ekonomiska läget går uppåt

Under högkonjunkturer tenderar mycket i vårt samhälle att få ett rejält uppsving, speciellt märks detta av i branscher där tillgångar till lediga jobb tidigare varit en brist och arbetslösheten stor. Därför är en glädjande nyhet för många att den svenska ekonomin i dagsläget har fått en rejäl skjuts framåt.

Nuvarande finansministern Anders Borg uttalade sig i frågan: ” Arbetslösheten är nu på väg ner snabbare än i något annat europeiskt land”, sade han. Samtidigt varnade han för att tappa greppet om statsfinanserna. “Skuldsättning är farligt för stater, farligare i framtiden än tidigare, sade han och pekade på risken för att en lång rad stater riskerar att gå in i nästa lågkonjunktur med mycket stora statsskulder.”  Den nya positiva utvecklingen är något som även märks hos de företag som sysslar med bemanning. Även om det just för bemanningsföretagen än så länge går positivt framåt i en mer långsam takt för resten av landets ekonomi så ser utvecklingen bra ut om än långt ifrån branschens rekordår år 2008. För dig som söker jobb eller redan är ute på arbetsmarknaden kan det nu mer stabila och uppgående läget göra den privata situationen mer fördelaktigt nu när den svenska ekonomin är på väg att lägga in en betydligt högre växel.