Hur mår egentligen svensk ekonomi?

“Skenet bedrar om svensk ekonomi” varnar Svenska Dagbladet i en artikel här och menar alltså på att den Svenska ekonomin inte alls är så bra som BNP-siffrorna ger sken av. Så här inleds artikeln:

Sedan lågkonjunkturen inleddes 2007 har svensk ekonomi beskrivits som det ljusa undantaget, något som styrkts med klart positiv BNP, siffror som till och med har varit något högre än för EU:s ekonomiska motor Tyskland. Men SVT:s Rapport konstaterar nu att befolkningstillväxten i just Sverige är så extrem att den officiella BNP-statistik som används av till exempel regeringen, blir missvisande.

Vidare kan vi läsa att om man jämför Sverige med många andra rika länder har Sverige en högre befolkningstillväxt varpå BNP per capita egentligen har fallit. Det är alltså där den stora skillnaden ligger, och om man bortser från den kan det bli mycket missriktad information om att det går bra för svensk ekonomi – någonting som i sig snart kommer att visa sig och då kan komma som en chock. Att som land ha en trovärdig överblick kring sin ekonomi är a och o för att ett land ska må bra. Att missförstå sin ekonomi eller rent av ignorera att det går dåligt kan göra att Sverige blir nästa Grekland och man behöver knappt förstå innebörden av ekonomi för att veta att det är någonting dåligt. Men det är samtidigt inte dags att klaga än, Sverige mår fortfarande mycket bättre än många andra länder EU både sett till BNP, arbetslöshet och välfärd. Det är dock självklart viktigt att även ta in en sådan här information.

Du som privatperson behöver dock inte oroa dig märkbart när det kommer artiklar som denna i Svenska Dagbladet. Det är viktig och intressant information men även ifall ekonomin skulle må sämre nu dröjer det innan det påverkar privatpersoner. Dock alltid bra att vara redo på eventuella ekonomikriser, därför är sparande bra. Mer om hur du bäst budgeterar i detta inlägg: Budget för privatekonomin 2015

pengar4