Spelmonopolet utmanas

Av tradition har svenska staten ett monopol på spel i Sverige. Så har det varit sedan 1943, då företaget Tipstjänst förstatligades. 1997 slogs Tipstjänst ihop med ett annat statligt bolag: Penninglotteriet, och Svenska Spel bildades.

Utmaningarna mot Svenska Spels monopol har dock varit många. Den största utmaningen är antagligen den stora tillväxten av företag som verkar utomlands, men som attraherar spelare i Sverige. Det handlar om de företag som erbjuder poker och casino online.Reklam för Svenska spel på Gotland

Det svenska spelmonopolet har även utmanats från EU-håll. Den europeiska konkurrensmyndigheten har riktat kritik mot monopolet, eftersom fri rörlighet av tjänster såväl som av varor är en av de grundläggande beståndsdelarna i samarbetet. Dessutom menar många att monopolet inte går att upprätthålla i praktiken, eftersom utländska bolag kan operera på den svenska marknaden utan att egentligen etablera sig där. Det finns alltså fortfarande ett de jure-monopol, som dock de facto är verkningslöst.

Det finns olika förslag på politiska åtgärder för att komma till rätta med situationen. Att släppa spelmarknaden helt fri är för de allra flesta politiker uteslutet, inte minst av folkhälsoskäl. Dessutom vill man kunna upprätthålla Lotteriinspektionens kontroll. Moderaterna har föreslagit att man utarbetar ett licenssystem och släpper efter på det statliga monopolet, men ännu återstår mycket arbete.