Gratis lån för kvinnor

Många studenter tar varje år ett studielån för att få ekonomin att gå ihop. För vissa studenter kan det i framtiden bli gratis med studielån. I alla fall om man är kvinna och väljer att gå en viss IT-utbildning.

1032009-stacks-of-money (1)

De flesta kommer till en punkt i livet då de tvingas ta ett lån för att få ekonomin att gå ihop. Det kanske allra vanligaste tillfället är när man studerar. Ett studielån är faktiskt ganska så förmånligt och har bättre villkor än de flesta andra lån. Detta kan man läsa mer om här. Hur mycket lån man väljer att ta beror självklart på vilken ekonomisk situation man befinner sig i. Och i framtiden kanske man till och med kommer få gratis studielån på vissa utbildningar.

Får lånen avskrivna

I Expressen kan man nämligen läsa att Digitaliseringskommissionen föreslagit att ett antal IT-utbildningar i Sverige ska ha gratis studielån i tre år om man är kvinna. Kommissionen försöker nämligen öka andelen kvinnor i IT-branschen. De utbildningar där man kan få gratis lån är de utbildningar med allra lägst andel kvinnliga studenter. De kvinnor som slutför utbildningen kan alltså få sex terminer av utbetalda studiemedel avskrivna efter att de tagit sin examen. Detta innebär en summa på 297 100 kronor, varav 213 600 kronor av detta är studielån. Det här förslaget kommer att kosta staten en dryg miljard kronor maximalt.

Möts av kritik

Förslaget har redan mött en hel del kritik och många säger att staten skulle göra sig skyldig till diskriminering ifall förslaget genomförs. Andra kritiserar förslaget för att de tycker att det är missriktat och att det finns bättre sätt att få upp andelen kvinnor som söker till IT-utbildningar. Dessa kritiker tycker att man måste se över utbildningarna för att göra dem mer intressanta och lockande, samt att man måste börja förändra attityder hos folk.